Dela sidan med en vän

Vad är nytt

 
I dag för 86 år sedan - föddes Thomas Kuhn
2008-07-18

Den amerikanske filosofen och vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn föddes i Cincinnati, Ohio, den 18 juli 1922.
Han utbildade sig från början till fysiker, men började efter sin examen att undervisa i vetenskapshistoria.
1961 blev han professor i vetenskapshistoria vid Berkeleyuniversitetet, och året därpå gav han ut ”De vetenskapliga revolutionernas struktur”, som anses som ett av vetenskapsteorins allra viktigaste verk.

Kuhns huvudtes är att vetenskapen inte utvecklas kontinuerligt, utan att det med jämna mellanrum sker revolutioner då ett paradigm ersätts av ett annat.
Just begreppet paradigm är det som Kuhn främst förknippas med.

Ett paradigm är ett system av antaganden och tankemönster som utgör ramverket för en vetenskap – den forskning som sker på ett visst område bedrivs inom dess gränser. Då och då uppstår anomalier – observationer som inte stämmer med paradigmet – och ibland blir de så många att ett paradigmskifte, en revolution, äger rum.

Ett klassiskt exempel på paradigmskifte är hur den ptolemaiska världsbilden (jorden i centrum) ersattes av den kopernikanska (solen i centrum).


Ge dig ut på en intressant resa i tiden, bygg ditt släktträd och upptäck din familjehistoria hos Ancestry.
ADNFCR-1489-ID-18688301-ADNFCR

Andra artiklar

  Länkar

  Kunskapscentrum Kunskapscentrum

  Få tillgång till värdefulla släktforskningsresurser i Ancestrys Kunskapscentrum.


  arbre Börja bygga upp ett eget släktträd gratis.

  Börja bygga upp ett eget släktträd gratis. Vi hjälper dig att hitta släktingar i våra historiska dokument och i alla våra samlade släktträd.


  Sök register om dina förfäder

  Hitta folkräkningsregister, födelse- , vigsel- och dödsböcker m.m.

  © 2007-2018 AncestrySekretessfilosofiCookiesAllmänna villkorAdministreras av Ancestry Ireland Unlimited Company