-

Lathund för släktforskning: Steg för steg.
Steg 2: Levande källor
Av Terry och Jim Willard

Det finns sex grundläggande metoder för att samla information från dina släktmedlemmar eller andra som kan ha information användbar inom ramen för ditt projekt. Varje metod kommer att undersökas i detalj i den här artikeln.

 • Formell personlig intervju
 • Informell personlig intervju
 • Telefonintervju
 • Skriva brev
 • Förfrågningar
 • Elektronisk korrespondens

Formell personlig intervju
Även om den här titeln låter lite stelbent hänvisar vi till en procedur där din huvudsakliga målsättning är att träffa en släktmedlem för att samla information. För det första ska du kontakta den person du vill intervjua tillräckligt långt i förväg. Förklara vad ditt projekt går ut på och vilken typ av information du söker. Det här är särskilt viktigt om du kommer att intervjua någon som du har haft lite eller ingen kontakt med tidigare. Personen som intervjuas måste känna sig trygg med dig och ämnet/ämnena. Vi har själva vid flera tillfällen haft möjlighet att intervjua min farmor, men hon tyckte alltid att det var lite obehagligt att diskutera sin familjs historia. Tyvärr gav hon oss ingen information om sin faders släkt, den information vi då behövde mest.

Se för det andra till att ägna tillräckligt med tid åt att förbereda dig inför intervjun. Du måste ha klart för dig vad det är för information du hoppas kunna skaffa under intervjun. Tid som ägnas åt förberedelser betalar sig i det långa loppet. En bra idé är att skriva ner de frågor du tänker ställa.

För det tredje ska du göra intervjun så bekväm och avslappnad som möjligt. Kasta dig inte direkt på frågorna, utan ta dig tid att prata. Visa personen eventuell utrustning som du använder (såsom bandspelare, videokameror osv.) och försäkra dig om att den inte gör honom/henne osäker.

För det fjärde bör du ge personen tillräckligt med tid för att besvara dina frågor och försöka undvika att avbryta honom/henne. Om han/hon nämner något du tidigare inte hade tänkt på kan du anteckna detta och ta upp det igen senare. Utgå också från en utsatt tidsåtgång och håll dig till den tiden. Den här typen av konversationer kan vara tröttsamma, i synnerhet för en äldre person. Försök planera in en andra intervju snarare än att fortsätta längre än vad som är rimligt.

Kom ihåg att människors minnen inte är ofelbara. Bekräfta den information du samlar in under intervjuerna med hjälp av kyrkböcker, om så är möjligt. Registrera även detaljuppgifter om intervjun i din forskningsdagbok. Intervjun är en informationskälla, precis som en bok, och ska därför nedtecknas.

Informell personlig intervju
Den informella intervjun är vår favoritmetod för att samla information från släktmedlemmar, eftersom det så ofta blir tillfälle för detta. Varje släktsammankomst blir en potentiell informationskälla. Efter ett tag känner släktmedlemmarna till ditt intresse för släktforskning och då kommer de att ta med sig information till dessa sammankomster. Detta har fungerat bra för oss, eftersom vi kommer från stora släkter och de informella intervjuerna har gjort det möjligt för oss att hålla oss uppdaterade avseende födslar, vigslar och kusiners och sysslingars dödsfall, till och med från andra generationer. Vi tar med oss kopior av våra arbetsblad för familjegrupper och ber en person ur familjen att se över bladet och ge oss eventuella uppdateringar.

Släktträffar är utan tvekan den bästa typen av släktsammankomst, eftersom de innebär en möjlighet att träffa släktmedlemmar som du kanske inte har träffat på länge. Bröllop, semestrar, dop och besök erbjuder emellertid samma möjligheter. Ju bättre förberedd du är, desto större framgång kommer du att ha, precis som med all insamling av information. Kom ihåg att registrera källan i din forskningsdagbok.

Telefonintervju
Det är naturligtvis inte alltid möjligt att besöka någon personligen i syfte att samla information för släktforskning. Därför rekommenderar vi dig att genomföra intervjun per telefon. Då är det extremt viktigt att du är ordentligt förberedd. Först och främst är det en bra idé att presentera dig för den person du kommer att intervjua i förväg och tala om för honom/henne vad du vill göra. Förarbetet är av avgörande betydelse. Om personen blir det minsta osäker kan han/hon lägga på luren eller neka dig en intervju, så att du går miste om en mycket bra informationskälla. I alla andra hänseenden är telefonintervjun identisk med den personliga intervjun. Kom ihåg att registrera telefonintervjun som informationskälla i din forskningsdagbok och att verifiera all information du samlar in mot bestyrkande bevis, som exempelvis kyrkböcker.

Nybörjare inom släktforskning förbiser ibland en annan aspekt av telefonsamtal. Om det släktnamn du forskar kring är unikt kan det visa sig vara en bra idé att ringa till personer i telefonkatalogen som bär samma namn och bor i det område du undersöker. Vi har vid flera tillfällen fått rapporter från studenter som haft stor framgång med den här taktiken. Visst finns det en risk för att personen svarar dig att han/hon inte är intresserad av att delta, men det kan även hända att han/hon har information om den släkt du forskar kring eller känner till någon i sin familj som släktforskar och som du kan få kontaktinformation till. Webbplatser som t.ex. http://www.hitta.se utgör en utmärkt källa för adresser och telefonnummer till personer med det efternamn du forskar kring.

Skriva brev
Brevskrivning har länge varit släktforskarnas huvudsakliga metod för att försöka samla information från släktmedlemmar, tingshus m.m. Idag skriver man kanske inte lika många brev som förr i tiden, men att skriva brev är fortfarande en väsentlig del av datainsamlingsprocessen. Den person som tar emot förfrågan har tid på sig att fundera kring din fråga och att svara. Det finns förstås inga garantier för att personen kommer att svara, men du kan öka dina chanser att få svar genom att följa nedan angivna riktlinjer.

 1. Framför allt är det viktigt att du är artig. Brev som kan uppfattas som tvära, oförskämda eller fordrande kommer med all säkerhet att slängas i soporna. Du bör om möjligt också skriva ditt brev på maskin/dator. Om du ändå använder penna ska du skriva med textade bokstäver. En handskriven förfrågan i skrivstil kommer antagligen inte att läsas.

 2. Skriv utförligt. Ägna tid åt att förklara vem du är samt att förklara ditt projekt och skälen till att du samlar information. På så sätt kommer mottagaren att känna samhörighet med dig och ditt projekt.

 3. Var specifik. Ställ relevanta frågor och fråga inte efter alltför mycket information åt gången.

 4. Var omtänksam. Bifoga ett adresserat, frankerat svarskuvert med din förfrågan. Det här kommer att öka dina chanser att få svar.

 5. Var grundlig. Ha en brevskrivningsdagbok där du antecknar mottagarens namn, det datum då brevet skickades och det datum då du mottog ett svar.

 6. Var snabb. När du får svar ska du besvara detta omedelbart, med ett tack- eller uppföljningsbrev.

Förfrågningar
En annan traditionell metod att samla information för släktforskning är genom förfrågningar. Det finns två olika sätt att gå tillväga enligt denna metod. Skriv först ner allt du vet om personen och vad du vill få reda på. Uttryck dig så kortfattat och specifikt som möjligt. Skicka informationen till en tidskrift eller tidning som publicerar den här typen av förfrågningar. Om du undrar vilka tidningar som publicerar förfrågningar ska du be att få se släktforskningssamlingen på ditt lokala bibliotek, bläddra igenom några av de publikationer som ditt bibliotek prenumererar på och skicka dina frågor till någon av dessa. I vissa fall kommer du att kontaktas direkt av en person som har information. I andra fall kommer tidskriften eller tidningen att publicera svar i framtida utgåvor. I vilket fall som helst kan en väl formulerad fråga ge upphov till spännande resultat och ofta sätta dig i kontakt med någon som forskar kring en liknande gren.

Moderna höghastighetsanslutningar till Internet och online-informationens explosionsartade utveckling har lett till att publicering av förfrågningar på webben blivit en av de främsta metoderna för att hitta specifik information eller personer som kan tillhandahålla användbar information. Den här metoden kan ta sig olika uttryck, men de två mest användbara är:

 1. Publicera din fråga på en elektronisk anslagstavla. Flera företag och släktforskningsföreningar har anslagstavlor avsedda för detta ändamål. Besök webbplatsen med jämna mellanrum för att se om du har fått några svar. Webbplatsen FamilyHistory.com är specifikt inriktad på den här typen av frågor, i form av en meddelandetavla. Det är en kostnadsfri tjänst avsedd att sprida släktforskningsdata.

 2. Skapa din egen webbplats. Många personer har skapat sin egen släktwebbplats där andra släktmedlemmar eller besökare kan lämna information av relevans för ett släktforskningsprojekt.

Elektronisk korrespondens
Som vi påpekade tidigare har användningen av datorer kraftigt underlättat släktforskarens uppgift. Man kan tryggt påstå att datorn, med dess programvara för organisation, CD-romskivor för forskning och möjlighet att snabbt och enkelt ansluta till webben, har blivit det absolut bästa hjälpmedlet för dagens släktforskare. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att webben inte utgör någon ersättning för god, pålitlig forskning, utan bara är ett hjälpmedel. Men, om den används på rätt sätt kan den öppna dörrar till information du aldrig kunnat drömma om. Alla de råd som togs upp i beskrivningen av föregående metod för datainsamling är tillämpliga.

Insamling av släktinformation är inte någon lätt uppgift. Chansen att lyckas skapa en gedigen stamtavla ökar emellertid om du använder alla de resurser som finns tillgängliga.

Terry och Jim Willard var programledare för PBS-serien ”Ancestors” i tio delar. De har forskat femton generationer tillbaka i sin släkthistoria, på båda sidorna.

NYHETSBREV

Lär dig mer om nya samlingar och funktioner, få råd av experter, läs om andra medlemmars framgångar och mycket mera.
Prenumerera

NYHETSBREV FRÅN ANCESTRY

- juni 2011
- maj 2011
- april 2011
- mars 2011
- mars 2009
- juni 2008
- april 2008
© 2007-2017 AncestrySekretessfilosofiCookiesAllmänna villkorAdministreras av Ancestry Information Operations Unlimited Company