-

Hur lång är en generation?
Av Donn Devine, CG, CGI

Vi räknar ofta tiden i generationer, men hur lång är egentligen en generation?

I allmänhet anses en generation vara i genomsnitt omkring 25 år lång – från förälderns födsel till ett barns födsel – även om det här varierar från fall till fall. Vi godtar också i allmänhet att längden på en generation var närmare 20 år förr i tiden, när människor gifte sig tidigare och den sannolika livslängden var kortare.

Inom släktforskning används generationslängden framför allt som en kontroll av bevisens trovärdighet. Ett alltför långt mellanrum mellan förälder och barn, i synnerhet i moderslinjen, kan utgöra skäl att gå tillbaka och ta en närmare titt på huruvida de bevis man har hittat återspeglar verkligheten, eller om en generation kanske har utelämnats eller data för två olika personer har tillskrivits samma person. I detta syfte har genomsnitt på 20 och 25 år fungerat acceptabelt och födelsedatum som i alltför hög grad avvikit från genomsnittet betvivlats med rätta.

Nu har forskarna emellertid upptäckt att fakta skiljer sig från vad vi alltid har antagit och att generationerna faktiskt kan vara längre än vad uppskattningarna tidigare indikerat.

Nyligen utförda studier visar att manslinjers generationer, från far till son, i genomsnitt är längre än kvinnolinjers generationer, från mor till dotter. De visar också att båda är längre än det 25-årsintervall som konventionell kunskap har tilldelat en generation. Mansgenerationen är åtminstone en tredjedel längre och kvinnogenerationen omkring en sjättedel längre.

Redan 1973 ifrågasatte arkeologen Kenneth Weiss de godtagna 20 och 25 år långa generationsintervallen, då han i sina analyser av förhistoriska gravplatser fann att 27 år var ett mer lämpligt intervall, men erkände att hans slutsats kunde ha påverkats om samhällsmedlemmar som dog på andra platser än byn också begravdes någon annanstans.

Därför är åldern viktig
I en mer nyligen utförd studie avseende generationslängd, beräknade sociologen Nancy Howell de genomsnittliga generationsintervallen bland moderna medlemmar av !Kung, ett nutida jägar-samlar-folk i Botswana och Namibia, vars livsstil är relativt lik den hos våra förfäder före jordbrukssamhället. Mödrar var i genomsnitt 20 år gamla vid sitt första barns födsel och 31 vid sitt sista barns födsel, dvs. en kvinnogeneration var i genomsnitt 25,5 år lång – avsevärt mycket längre än de 20 år som ofta tillskrivits primitiva kulturer. Fäder var sex till 13 år äldre än mödrar, dvs. manliga generationsintervall var 31 till 38 år långa.

En separat studie, utförd av befolkningsgenetikerna Marc Tremblay och Hélène Vézina, baserades på 100 stamtavlor från Quebec. Forskarna fann ett genomsnittligt generationsintervall, baserat på åren mellan föräldrars och barns vigslar, på 31,7 år. De fastställde ett genomsnitt för mansgenerationer på 35,0 år och ett genomsnitt för kvinnogenerationer på 28,7 år.

Den biologiske antropologen Agnar Helgason och hans kollegor använde den isländska, genetiska databasen deCODE och kom fram till ett kvinnligt linjeintervall på 28,12 år för de senaste generationerna och 28,72 år för hela linjen. Manliga linjer uppvisade en liknande skillnad – 31,13 för de senaste generationerna och 31,93 år totalt. För ett mer matematiskt tilltalande genomsnittsvärde rekommenderar Helgason och hans forskarkollegor att kvinnolinjers generationsintervall uppskattas till 30 år och manliga generationsintervall till 35 år, baserat på studier i Quebec och på Island.

Tankar kring beräkningar
Vad innebär detta för släktforskaren? När man tilldelar datum till antropologiskt gemensamma förfäder 50 eller fler generationer bakåt i tiden kan den "godtagna" omräkningsfaktorn på 20 eller 25 år ge upphov till kraftiga underskattningar av tidsintervallet.

För mina egna syften beslutade jag emellertid, med tanke på de olika resultatens brist på exakthet och mina egna behov av en uppskattning som möjliggör enkla beräkningar, att tre generationer per sekel (33 år var) för manslinjer och 3,5 generationer per sekel (29 år var) för kvinnolinjer troligen fungerade bättre när jag behövde omvandla generationer till år.

För att kontrollera noggrannheten hos mina värden bestämde jag mig för att jämföra generationsintervallen från helt manliga eller helt kvinnliga områden i mina egna släktlinjer för åren 1700 till 2000. Jag fick en glad överraskning när jag upptäckte hur nära intervallen stämde överens med de uppskattningar jag använde. För totalt 21 manslinjegenerationer i fem linjer var det genomsnittliga intervallet nära 34 år per generation. För 19 kvinnolinjegenerationer från fyra linjer var genomsnittet exakt 29 år per generation.

Inom släktforskning är slutsatser om släktskap föremål för ändringar närhelst bättre bevis upptäcks. På samma sätt ligger det i naturvetenskapens och biologins natur att aktuella uppfattningar blir föremål för ändringar när fler uppgifter blir tillgängliga och tolkningen av dessa uppgifter blir säkrare. Så, när släktforskare vill omvandla generationer till år och skapa sannolika datumintervall kan den bästa lösningen, i nuläget, vara att använda ett bevisbaserat generationsintervall, som Helgasons 30 och 35 år, eller ett intervall som du har utvecklat baserat på din egen släktforskning .


Donn Devine, CGSM, CGISM, släktforskningskonsult från Wilmington, Delaware, är stadsadvokat och arkivarie för det katolska stiftet i Wilmington. Han är en före detta medlem av styrelsen för National Genealogical Society, för närvarande ordförande för dess standardiseringskommission, styrelsemedlem i Board for Certification of Genealogists och administratör för Devine and Baldwin DNA surname projects (släktnamnsprojekt).

NYHETSBREV

Lär dig mer om nya samlingar och funktioner, få råd av experter, läs om andra medlemmars framgångar och mycket mera.
Prenumerera

NYHETSBREV FRÅN ANCESTRY

- juni 2011
- maj 2011
- april 2011
- mars 2011
- mars 2009
- juni 2008
- april 2008
© 2007-2017 AncestrySekretessfilosofiCookiesAllmänna villkorAdministreras av Ancestry Information Operations Unlimited Company