-
ancestry.se April 2008
Nyhetsbrev
Kära kunder och vänner från Ancestry.se!

Välkomna till det första nyhetsbrevet på svenska från Ancestry. Med detta kommer vi att informera om nya databaser som kommer att bli tillgängliga på ancestry.se. Hör gärna av er genom att skriva till info@ancestry.se.

NYHET! Mer än 30 000 svenska namn i Amerikanska passansökningar, 1795-1925, tillgängliga nu på ancestry.se.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda Amerikanska passansökningar, 1795-1925, på vår webbsida. Med mer än 30 000 svenska namn kommer den att bli till stor nytta för svenska forskare.

Handlingarna är daterade mellan 1795 och 1925 och innehåller omkring 2,4 miljoner amerikanska resenärers namnuppgifter - däribland 30 000 naturaliserade svenska emigranter - och dessutom ett stort antal passfotografier.

Databasens många svenska namn kan vara ett viktigt redskap för svenska släktforskare som söker information om släktingar som emigrerat till USA. Utöver uppgifter om namn, födelsedatum och födelseort anges även aktuell adress, datum för ankomst till USA, bostadsort samt uppgifter om när amerikanskt uppehållstillstånd beviljats. I vissa av handlingarna preciseras även mål och syfte med resan, yrke samt passfotografi.

Att ”besöka åldrande föräldrar i Sverige” var en vanlig orsak till naturaliserade svenskemigranters passansökningar. Andra har angett mer originella orsaker som ”hälsoskäl” och ”deltagande i Olympiska Spelen”.

Även detaljerad information om den ansökandes fysik återges i handlingarna och beskrivningar som ”ganska långt ansikte” samt ”mindre ärr i pannans mitt” är inte ovanliga.

alt alt alt
alt
NYHET! Mer än 30 000 svenska namn i Amerikanska passansökningar, 1795-1925, tillgängliga nu på ancestry.se. alt
alt alt alt
alt alt alt
alt
Bakgrundsinformation alt
alt alt alt
alt alt alt
alt
Förteckningar över passansökningar: alt
alt alt alt
I databasen återfinns även ett antal kända personers ansökningar: bland andra Walt Disney och Ernest Hemingway ansökte om pass för att kunna resa till Europa och arbeta som ambulansförare under första världskriget.

Bakgrundsinformation

Amerikanska myndigheter har utfärdat pass till amerikanska medborgare sedan 1789, låt vara genom olika agenter över åren. Före första världskriget behövde amerikanska medborgare inte pass för resor utomlands. Pass kom däremot att krävas under en kort period under inbördeskriget (19 augusti 1861 till 17 mars 1862). Enligt ett verkställande beslut 1915, ett beslut som sedan lades fast i en lag 1918, blev det ett krav på att pass krävdes för resor utanför landets gränser. Lagen upphörde att gälla efter det första världskriget genom avtal med Tyskland, Österrike och Ungern 1921. Vid krigsförklaringen 1941 återinfördes lagen från 1918. Därefter är det ett krav att amerikanska medborgare ska bära pass vid resor utomlands.

Den här databasen innehåller passansökningar för åren mellan 1795 och 1925. Dessutom innehåller den ansökningar om nödpass (pass utfärdade utomlands) för åren 1877-1907. Den innehåller dessutom förteckningar över passansökningar för åren 1810 till 1817, 1830 till 1831 och 1834 till 1906. Pass utfärdade den 4 och 5 mars 1919 saknas (nummer 67500-67749) i NARA:s arkiv och finns därför inte i den databasen.

Passansökningar:

I passansökningshandlingarna kan du hitta mycket information, bland annat:

 • Namn på den sökande
 • Födelsedatum och ålder
 • Födelseort
 • Bostadsort
 • Datum för ansökan eller när passet utfärdades
 • Faderns eller makes/makas namn
 • Faderns eller makes/makas födelsedatum och ålder
 • Faderns eller makes/makas födelseort
 • Faderns eller makes/makas bostadsort
 • Hustruns namn
 • Datum och plats för inresan till USA
 • Antal år i USA
 • Naturaliseringsdatum och plats
 • Yrke
 • Fysiska kännetecken

I vissa passansökningar finns dessutom ett foto på den sökande. För att kunna erhålla ett amerikanskt pass måste personen i fråga bevisa att han/hon är amerikansk medborgare. Detta skedde vanligtvis genom brev, skriftlig försäkran och intyg från tjänstemän eller notarier. Vissa av dessa dokument finns med i ansökningshandlingarna.

Det har använts många olika formulär för passansökningarna genom åren. 1888 fanns till och med olika ansökningsformulär för infödda medborgare, naturaliserade medborgare och härledda medborgare. Detta kan medföra att all information ovan kanske inte är tillgänglig för alla sökande. Detta kan även innebära att annan information än den ovan kan finnas på vissa ansökningsformulär. Viss information kanske du bara får fram genom att titta på bilden på ansökningshandlingen.

Förteckningar över passansökningar:

Förteckningar över passansökningar kan innehålla följande:

 • Datum och formulärnummer
 • Namn på sökande
 • Ålder på sökande (1834-1849)
 • Fysiska kännetecken på sökande (1834-1849)

Vissa av ansökningsförteckningarna innehåller en volym med följande blandade specialpass:

 1. En förteckning över specialpass utfärdade i New York, 1862-1869
 2. En förteckning över specialpass utfärdade för John Forsyth, utrikesminister och efterföljande utrikesministrar, 1836-1864
 3. En förteckning över kurirpass, 1865-1869
 4. Passkonto för J.B. Nones där erlagda passavgifter finns nedtecknade, 1867
 5. Passkonto för George F. Baker, 1864-1869

Sök här efter dina släktingar i Amerikanska passansökningar, 1795-1925


Lycka till med din forskning!
Ditt team på Ancestry.se

Du får detta e-mail eftersom du är registrerad hos Ancestry.se. Om du inte vill få våra meddelanden, slutar vi givetvis att skicka dem! För att avsluta din prenumeration på nyhetsbrev från Ancestry.se: klicka här logga in dig och ändra dina inställningar.

SEKRETESSPOLICY
Ancestry.se säljer inte, hyr inte ut och sprider inte på annat sätt, till tredje man i form av annonsörer, den personliga information som du förser oss med.

Frågor? Synpunkter? Vänligen svara inte på det här e-brevet eftersom vi inte kan svara på meddelanden som skickas till den här adressen. Besök i stället vårt hjälpcenter på nätet för att få svar på vanliga frågor. Om du vill komma i direktkontakt med Ancestry är du välkommen att e-posta till support@ancestry.se.

NYHETSBREV

Lär dig mer om nya samlingar och funktioner, få råd av experter, läs om andra medlemmars framgångar och mycket mera.
Prenumerera

NYHETSBREV FRÅN ANCESTRY

- juni 2011
- maj 2011
- april 2011
- mars 2011
- mars 2009
- juni 2008
- april 2008
© 2007-2018 AncestrySekretessfilosofiCookiesAllmänna villkorAdministreras av Ancestry Ireland Unlimited Company